Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Blog

id = "FBMainForm_29421912" action="/blog.html" method = "post" onsubmit = "return false" >
Lees hier onze bijdragen New Entry  

Nice job
by best cv service on 

Was it hard for you to build this website? You should tell me about it. I am interested.

[ ] Comments     Permalink     Add Comment

Eerste blog
by webmasteratJohanneskerk on 

Dit is de eerste blog op de nieuwe website.

[ ] Comments     Permalink     Add Comment

Geloven als kinderen
by brugkerk on 

Het vaste geloof dat kinderen hebben is zo mooi om te zien en herinnert me steeds weer aan waar geloven (voor mij) om draait: Vertrouwen in wat je niet zien en er zeker van zijn dat Hij jou wel ziet.

Voor kinderen is het geloof iets heel vanzelfsprekends. Ze groeien ermee op. Thuis wordt erover gepraat en wordt voorgelezen uit de (kinder)bijbel. Ze gaan op zondag naar de kerk en door de weeks misschien naar een club. Op school wordt elke dag gebeden en gedankt, er wordt gelezen uit de bijbel, er wordt gezongen over Gods liefde en grootheid en in de klas wordt erover gepraat. Voor kinderen zijn de twijfels er nog niet.

Afgelopen najaar ging de kinderboekenweek over helden. Op dat moment liep ik stage in groep 6 op een basisschool hier in Amersfoort. Bij de opening van de kinderboekenweek was er feest op school: de leerkrachten voerden een toneelstuk op en in de verschillende klassen waren capes te vinden waar ieder kind zijn/haar naam op mocht schrijven, als teken dat we allemaal helden zijn.
Ik vroeg aan de klas: ‘Wie is jullie held?’ Uiteraard werden er veel popartiesten genoemd, maar ik was geraakt door een van de antwoorden. Een stil, verlegen meisje stak haar vinger op en antwoordde: ‘Mijn held is Jezus, omdat hij zoveel van ons houdt. Zelfs als wij iets doen wat niet mag.’ De hele klas staarde haar aan en zonder dicht te slaan, reageerde ze op deze starende blikken. ‘Het is toch zo?’ De klas begon te applaudisseren en steeds meer kinderen sloten zich aan bij haar antwoord. Van film-, muziek- en striphelden ging het gesprek over in de liefde van God. Het was de eerste keer in deze klas dat ik zag dat iedereen luisterde naar elkaar. Niemand werd buiten gesloten en iedereen kwam aan de beurt om te vertellen. Het vaste geloof dat deze kinderen hadden was wat hen verbond en voor even zagen ze de verschillen niet meer.

Inmiddels loop ik stage in een kleuterklas en ook hier is het vaste geloof zo mooi om te zien. Er wordt bij het zingen door de kinderen zelf bijna altijd gekozen voor christelijke liedjes. De kinderen leggen zelf uit dat ze voor deze liedjes kiezen, omdat God er altijd is en dat ze daar blij mee zijn.

Op dit moment is er in de klas veel aandacht voor ‘opstekers’ (positieve opmerkingen) en ‘afbrekers’ (negatieve opmerkingen). Een van de kinderen gaf een opsteker, maar kreeg niet de bijbehorende ketting, omdat wij als leerkrachten het niet gehoord hadden. Het meisje reageerde met een simpel ‘Dat geeft niet, de Here Jezus heeft het wel gehoord’ en speelde gewoon verder.

Voor kinderen is het zo vanzelfsprekend dat God van hen houdt en dat zij van Hem houden. Ze twijfelen niet aan Zijn macht of Zijn liefde. Ik denk dat wij als volwassenen veel van hen kunnen leren. God heeft ons allen gemaakt en wie zijn wij om te oordelen over anderen?

[ ] Comments     Permalink     Add Comment