Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Levensvragen

Soms kun je behoefte hebben aan iemand die aandachtig naar je luistert. Met de predikant, ds. Alke Liebich, of met een getrainde vrijwilliger, kan dat; u kunt spreken over alles wat u bezighoudt. Het kan goed doen om je verhaal eens helemaal te vertellen aan iemand die luistert en niet veroordeelt, die desgewenst meedenkt en doorvraagt. Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen een aanleiding zijn. Bijvoorbeeld rouw, verlies van een geliefde, van werk, van gezondheid.

Dan wordt samen een weg gezocht naar antwoorden, op vragen als: wat is de betekenis van gebeurtenissen in mijn leven? Hoe valt ermee te leven? Welke lijn zit er in mijn levensverhaal? Hoe is God erin aanwezig?

Naast gesprek kent de kerk rituelen bij levensmomenten. Meer informatie vind u onder Dopen, Trouwen, Rouwen