Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Levensvragen

Soms kun je behoefte hebben aan iemand die aandachtig naar je luistert.

Met de predikant, ds. Alke Liebich, of met een getrainde vrijwilliger, kan dat; u kunt spreken over alles wat u bezighoudt.

Het kan goed doen om je verhaal eens helemaal te vertellen aan iemand die luistert en niet veroordeelt, die desgewenst meedenkt en doorvraagt.

Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen een aanleiding zijn.

Bijvoorbeeld rouw, verlies van een geliefde, van werk, van gezondheid.

Dan wordt samen een weg gezocht naar antwoorden, op vragen als:

Wat is de betekenis van gebeurtenissen in mijn leven?

Hoe valt ermee te leven?

Welke lijn zit er in mijn levensverhaal?

Hoe is God erin aanwezig?

 

Levensmomenten

Het is goed om belangrijke momenten in het leven te markeren met een ritueel.

Kerken hebben daar ruime ervaring mee.

In eerste instantie zijn de bekende momenten: Dopen, Trouwen, Rouwen.

Er kan ook altijd een ritueel-op-maat worden afgesproken, bijv. bij een ingrijpende verhuizing o.i.d.

Hiervoor staan wij open voor iedereen; ook voor niet-leden van de kerk.

Op zondag, en door de week. Soms vragen wij een bijdrage in de kosten.

 

Pastoraat

De gemeenschap is een plaats waar je gekend en gezien wordt.

Dat begint bij het welkom aan de deur met een persoonlijke begroeting.

Ook de koffie na de kerkdienst is een belangrijk contactmoment.

Daarnaast streven wij ernaar dat niemand buiten het zicht raakt.

Iedereen die wil, kan contact hebben met een vast gemeentelid.

Deze leden heten contactleden of bezoekers.

Zij leven mee in lief en leed, en brengen desgewenst de predikant op de hoogte.

De organisatie ligt bij de kerkenraad samen met de predikant.

De predikant Alke Liebich biedt ondersteuning bij kleine en grote vragen van het leven.