Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Gespreksgroepen (-wisselende)

De meeste zijn is al in het najaar 2017 gestart, maar ten allen tijde zijn in 2018 nieuwe deelnemers welkom.

 

Joodse visies op Jezus

Het christendom heeft diepe joodse wortels en de relatie tussen beide religies heeft ‘ongemakkelijke’ kanten, met uiteindelijk een verwoestende uitwerking in de twintigste eeuw. Het is verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch interesse werd getoond in de stichter van het christendom: Jezus. Bij die joodse visies op Jezus wil ik samen met geïnteresseerden gedurende vijf avonden wat uitgebreider stilstaan aan de hand van het boek van ds. Eeuwout van der Linden (predikant te Goes) “Wie is die man?” (Ten Have, Baarn, 2003). Het is niet nodig het boek zelf aan te schaffen: het komt uitgebreid aan de orde met elke avond op papier een aparte samenvatting van wat ter sprake komt. Uiteraard is er volop ruimte voor gesprek.

De inleidingen worden verzorgd door ons gemeentelid dr. Marcel Kemp (*1944), die tot zijn emeritaat 15 jaar werkzaam was als geestelijk verzorger in een groot Haags ziekenhuis. Hij promoveerde in 2002 op een studie over de joodse uitleg van de mens als Imago Dei (beeld Gods, Gen. 1:26). Als kind van een Nederlandse moeder en een (onbekende) Duitse vader is hij al een leven lang 'persoonlijk' betrokken bij de thema's WWII en Shoah, alsmede de verhouding jodendom en christendom.

woensdag 25 oktober 2017                 

Joodse en christelijke overzichtswerken;

joodse visies op Jezus door de geschiedenis heen

woensdag 13 december 2018             

De jood Jezus buiten de joodse samenleving en Jezus in zijn eigen tijd

woensdag 10 januari 2018                   

Polemiek tegen het christendom en kritiek op Jezus, maar ook: Jezus als joodse broeder

woensdag 7 februari 2018                   

Jezus in literatuur, beeldende kunst, film, fotografie en muziek

In gesprek met joodse visies op Jezus

Informatie en aanmelden bij Marcel Kemp:

kempmsf@gmail.com

 

Leesgroep Filosofie en ander denkwerk

Al enkele jaren lezen we samen een boek dat licht werpt op het leven, samen leven en geloven in onze tijd. In december is dat een essay van Bas Heijne.n.a.v. de expositie We Have a Dream in Amsterdam. Daarna wordt een titel gekozen van een ander boek. Binnenkort hier te lezen. De dagen wisselen; data: 12-12, 2018: 22-01, 27-02, 20-3, 17-4

Informatie bij: Alke Liebich a.liebich@kpnplanet.nl

 

Johannes leest

Wij lezen romans die ons uitdagen en aanspreken. Niet té uitdagend; we moeten er wel doorheen kunnen komen. Steeds zal een van ons het boek iets inleiden en het gesprek leiden. Verder delen wij wat ons opvalt, raakt en beweegt.  Wij zijn het volgende van plan:

- Vonne van der Meer – Brood zout wijn

Volgende keer is op 26 januari 2018.

Informatie bij: Geertrui Meinema-Linders, geertrui@kpnmail.nl.