Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Roosters

Verzamelrooster 2018

Verzamelrooster Johanneskerk 20180302.pdf 22.7KB 04 Mar 2018 13:55

Kosters voor 2018 zijn toegevoegd