Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Roosters

Verzamelrooster 2017

Verzamelrooster vanaf 8 dec.pdf 20.2KB 09 Dec 2017 13:24

Verzamelrooster 2018

Verzamelrooster vanaf 1 jan 2018.pdf 20.2KB 09 Dec 2017 13:20