Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Kerkdiensten

           

Elke zondag: de speeltrein, d.w.z. oppasdienst voor de kleinsten.

Bijna elke zondag is er kinderkring voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zie bij de betreffende zondag.
Elke zondag ligt het voorbedeboek bij de ingang van de kerkzaal. U kunt uw gebed daar achterlaten.

Elke eerste zondag van de maand is er extra aandacht voor de voorbeden en het voorbedeboek. Het boek ligt dan beneden zodat u bij binnenkomst er rustig iets kan opschrijven. Een briefje meenemen van thuis mag ook.
Zondag 25 februari 10:00 uur, ds Alke Liebich

Vandaag zal Hanna in de dienst centraal staan. Hanna is de dochter van Annette Koops en Gerard Dümmer, en zusje van Mieke en Ruben. Haar ouders dragen haar op in de dienst, en wij verwelkomen haar in ons midden als kind van God.

Lezing is uit Marcus 2: 18-28. Over de nut van het vasten, of te wel: nadenken over levensstijl.


Zondag 4 maart 10:00 uur, ds Alke Liebich, Creakerk

Crea-kerk met het thema: Dagelijks brood
Een dienst met activiteiten voor jong en oud. Er kan eten geproefd en klaargemaakt worden, en een tafel worden gedekt op speciale wijze. Ook zingen we samen en maken we muziek.
Alle activiteiten zijn geschikt voor (bijna) alle leeftijden. Het leukste is natuurlijk als jong en oud dat  samen te doen.
We lezen Marcus 8: 1-9
Mogelijk duurt de dienst iets langer, maar zeker niet langer dan tot 11.15 uur.


Zondag 11 maart 10:00 uurGeen informatie beschikbaar.


Zondag 18 maart 10:00 uur, ds Alke Liebich

Wij lezen Marcus 12: 1-12
Aandacht voor de kunst in de kerk.


Zondag 25 maart 10:00 uur, ds Alke Liebich

Deze zondag is het Palmpasen. Palmpasen is een dubbelzinnige zondag: feest in Jerusalem, feest in de kerk. De intocht met blije, verwachtingsvolle mensen. Maar de ramp van de stille week tekent zich al af. De dubbelzinnigheid van die zondag is ónze dubbelzinnigheid. De intocht van Jezus betekent niet: God zal het voor ons opknappen. Maar is het dan de mens die het voor de ander zal opknappen? Of knappen we daarop af? En zal God ánders meegaan met ons menselijk onvermogen dat juist in die verhalen zo zichtbaar wordt? Wij zingen van de intocht en lezen Marcus 14: 1-15.


Stille week

Witte donderdag is een feestelijk begin van Pasen. Wij zitten rond de tafel in een wijde kring, en de liefde wordt gevierd in het delen van brood en wijn. We breken de matse als op de avond van Pesach, en delen wijn of druivensap met kleine bekers. De dienst eindigt met de stilte van de eenzaamheid van Jezus. Als teken daarvoor wordt de kerk leeg gemaakt. We eindigen in stilte, zonder de zegen: dat is de overgang naar Goede Vrijdag.
Op Goede Vrijdag is er de lezing van de passie met muziek en gedichten. Een ander onderdeel is inkeer, stilte en gebeden. Weer verlaten we de kerk in stilte.
Op Stille Zaterdag, de vooravond van eerste paasdag is er weer een Paaswake waar u van harte voor bent uitgenodigd. Het zal een verstillende viering zijn in een intieme setting rondom de symboliek van leven, dood en dienstbaarheid. U kunt deelnemen door u te laten wassen, door een ander de handen of voeten te wassen, of door mee te vieren als toeschouwer. Dit ritueel wil grenzen van afkomst, leeftijd, sociale status en gender doorbreken en maakt ons bewust van wie we zijn voor elkaar. Het is een symbolische wassing, waarbij het gaat om de handeling en de ervaring daarbij, niet om het schoon boenen van de ander. De wassing wordt omlijst door een korte viering met tekst, muziek, stilte en gebed.
Paasmorgen vieren we het nieuwe leven. Het licht wordt met de Paaskaars binnengedragen. De kleur in de kerk is wit en feestelijk. Wij vieren in alle kleuren en tonen.


Donderdag 29 maart (Witte Donderdag) 19:30 uur, ds Alke Liebich

Viering met brood en wijn rond de tafel.


Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) 19:30 uur, ds Alke Liebich

Lezing van de passie.


Zaterdag 31 maart (Stille Zaterdag) 21:30 uur, Maaike de Jong en ds Alke Liebich

Paaswake met hand/voetwassing.


Zondag 1 april 10:00 uur, ds Alke Liebich

Paasmorgen. Met medewerking van de cantorij. Er is ook kinderkring.