Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Kerkdiensten

            

Elke zondag: de speeltrein, d.w.z. oppasdienst voor de kleinsten.

Bijna elke zondag is er kinderkring voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zie bij de betreffende zondag.
Elke zondag ligt het voorbedeboek bij de ingang van de kerkzaal. U kunt uw gebed daar achterlaten.

Elke eerste zondag van de maand is er extra aandacht voor de voorbeden en het voorbedeboek. Het boek ligt dan beneden zodat u bij binnenkomst er rustig iets kan opschrijven. Een briefje meenemen van thuis mag ook.
 

Zondag 29 april 10:00 uur, ds M.M. van Zoest

Het grootste deel van haar werkzame tijd brengt ds. Van Zoest door aan het Hendrik Pierson College. Daar geeft zij les in de vakken Godsdienst en Maatschappijleer. Daarnaast gaat zij op verschillende plaatsen in de zondagsdiensten voor als gastpredikant.