Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Kerkdiensten

       

Elke zondag: de speeltrein, d.w.z. oppasdienst voor de kleinsten.

Bijna elke zondag is er kinderkring voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zie bij de betreffende zondag.
Elke zondag ligt het voorbedeboek bij de ingang van de kerkzaal. U kunt uw gebed daar achterlaten.

Elke eerste zondag van de maand is er extra aandacht voor de voorbeden en het voorbedeboek. Het boek ligt dan beneden zodat u bij binnenkomst er rustig iets kan opschrijven. Een briefje meenemen van thuis mag ook.
Zondag 24 september, 10:00 uur, dhr. H. Schram

Informatie volgt


Zondag 1 oktober, 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

De komst va het monotheïsme betekent dat de mens verantwoordelijkheid heeft. In een pantheon met vele goden is de mens een soort figurant die het spel met de goden meespeelt. Het verhaal van het monotheïsme is dat van de relatie tussen God en mens. In die relatie krijgt het leven vorm. We lezen daar een voorbeeld van uit Genesis 18: het gepsrek tussen God en Abraham over het lot van de inwoners van Sodom en Gomorra.


Zondag 8 oktober, 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Crea-kerk - voor iedereen van 0-100 jaar.

De Crea-kerk is er speciaal voor verschillende mensen van alle leeftijden en diverse behoeftes. Ik heb namelijk gemerkt dat ook volwassenen een creatief moment soms erg kunnen waarderen. En ook dat het voor ouders met (kleine) kinderen heel ontspannen kan zijn om samen speels met bijbel en God bezig te zijn: je kunt in – en uit lopen zonder dat het stoort. Wij beginnen samen de dienst in de kerk met lied en gebed. Daarna mag iedereen kiezen: kinderen (en ouders) kunnen bijvoorbeeld samen knutselen. Van 12 tot 100 jaar oud kunnen mensen kiezen voor zang en muziek, voor een bijbelverhaal, overweging en gesprek, of voor iets creatiefs met de handen. Aan het einde komen we weer bij elkaar en sluiten af met collecte en gebed. De eerste keer is op 8 oktober, daarna weer begin maart.


Zondag 15 oktober, 10:00 uur, ds. G.A. de Vries

Informatie volgt.


Zondag 22 oktober, 10:00 uur, M.M. de Jong

Informatie volgt.


Zondag 29 oktober, 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Meditatieve dienst.

Thema: Ik val mezelf soms tegen.

Deze dienst zal niet heel veel anders zijn dan wat u gewend bent. Maar er is meer aandacht voor muziek en stilte. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we in stilte beginnen. Ook is er aandacht voor kunst en poëzie, en er is altijd een eenvoudig ritueel om aan deel te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het aansteken van een kaars.


Zondag 5 november, 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Dienst met gasten: studenten uit andere landen die voor enkele maanden in Nederland theologie studeren. Houd u de Johannesmail in de gaten voor een ontmoeting met deze gasten.