Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Agenda

 Agenda september en oktober 2017


·        Iedere zondag kerkdienst in de Johanneskerk om 10.00 uur. Er is kinderoppas. Zie Kerkdiensten


·        21-09 14:30 uur Ontmoetingsmiddag  Zie Gesprekskringen

 

·        22-09 20:00 uur Café Zin in de vredesweek: De spanning uithouden, door Ids Smedema, zie Café Zin!

 

·        23-09 10:30 uur: Gedenk en Inspiratiedag (Kairos-Sabeel Nederland)

          zie https://kairos-sabeel.nl/23-september-inspiratiedag/

 

·        25-09 19:30 uur: extra gemeentevergadering over herstructurering

 

·        06-10 17.30 uur: inloop Johannesmaaltijd, zie Johannes-maaltijd

 

·        19-10 14:30 uur: Ontmoetingsmiddag zie Gesprekskringen

 

·        26-10 09:15 uur: Contactledenbijeenkomst

 

·       06-10 17.30 uur: inloop Johannesmaaltijd, 18.00 uur: maaltijd zie Johannes-maaltijd

 

·        Groene Kerkendag in Amersfoort 7 oktober 2017. Locatie: de Inham in Hoogland.

          De werkgroep Groene Johannes hoopt dat er ook gemeenteleden zijn die het belangrijk vinden om eens stil te staan bij vragen van duurzaamheid en behoud van de

          schepping. Voor meer informatie:  Groene Kerk en https://www.groenekerken.nl/groenekerkendag/


·       25-10 om 20.00 Joodse visies op Jezus, zie Gesprekskringen


·       26-10 09:15 uur: Contactledenbijeenkomst

 

·       26-10 20.00 Café Zin: Rituelen op maat, door Annechien Ochtman-de Boer, zie Café Zin!

 

Naast de in deze agenda vermelde activiteiten, zijn er ook een aantal min of meer 'vaste' activiteiten, onder ander een aantal kringen, gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen en dergelijke. Het meeste staat hier: Gesprekskringen