Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Collectedoelen

Opmerking:

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.


Collectedoel Veertigdagentijd en 1 april

We kennen waarschijnlijk allemaal de verhalen van plantages waar grote stukken bos voor zijn gerooid om er genetisch gemanipuleerde soja op te verbouwen. (Zuid-Amerika) Er is ook een ander verhaal.


DUURZAAM VERBOUWDE SOJA DOOR KLEINE AFRIKAANSE BOEREN


De wereldwijde productie van soja is voor een groot deel bestemd als veevoer door de wereldwijde vraag naar vlees. De teelt van soja is daarom voor kleine sojaboeren een aantrekkelijk gewas.
De problemen die hierbij ontstaan zijn: het gebruik van zaden met een matige kwaliteit die een beperkte oogst opleveren waardoor de boeren veel mest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit werkt slechts kort, de grond raakt uitgeput en er wordt een nieuw stuk bos gekapt.

 
SOLIDARIDAD ziet kansen voor deze boeren die vaak wel de wil en energie hebben om duurzaam te verbouwen door:
- trainingen te geven in duurzame landbouwtechnieken.
- te leren hoe ze kunnen werken met minder bestrijdingsmiddelen, minder mest en betere zaden.
- bundelen van krachten door gezamenlijke inkoop.
- in gesprek gaan met afnemers van soja om zo tot een eerlijke prijs te komen.


De resultaten van een project in Mozambique in samenwerking met KDV (Keten Duurzaam Varkensvlees, een initiatief van 300 Nederlandse boeren, slagers en retailers om de varkensvleesketen te verduurzamen) met meer dan 2000 kleine sojaboeren om soja op een duurzame manier te verbouwen, heeft ertoe geleid dat de opbrengst met 40% gestegen is waardoor elke boer € 100,00 per jaar meer te besteden heeft. Hiermee kunnen ze gezamenlijk investeren:
– in de aankoop van landbouwgereedschappen.
- eventuele slechte oogsten opvangen.
- hun kinderen naar het voortgezet onderwijs laten gaan.


Met uw steun kan SOLIDARIDAD o.a.
- workshops geven over het verbouwen van duurzame soja.
- cursusmateriaal verstrekken met informatie.
- een pakket kwaliteitszaad soja aanbieden.
- workshops agrarische technieken voor andere gewassen geven om de afhankelijkheid van soja te verminderen.
 - praktijkdagen duurzame sojateelt organiseren, op deze dagen oefenen de boeren met plant- en bestrijdingstechnieken.
 - een trainer opleiden waardoor de kennisoverdracht kan vertienvoudigen.
- inrichten van een duurzame sojaplantage die dienst doet als trainingslocatie voor nieuwe boeren.

Uiteindelijk is het een WIN WIN situatie.
De sojaboer produceert meer, werkt op een milieuvriendelijke manier en verbetert zijn leven waardoor hij een goed bestaan kan opbouwen voor zijn familie.
Goed voor het milieu is goed voor ons allemaal.


Bron Solidaridad / Milieudefensie
De Groene Johannes

Collectedoel 8 en 15 april: Straatpastoraat

Het Straatpastoraat is een initiatief van alle Amersfoortse kerken; het bestaat nu tien jaar. De Stichting Straatpastoraat biedt geestelijke zorg aan mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven.
Het initiatief kan gezien worden als een signaal tegen de verharding van de maatschappij, als uiting van het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden. De meeste mensen lopen snel voorbij aan daklozen, maar de straatpastor en haar medewerkers treden deze mensen met aandacht en liefde tegemoet. Ze zoeken de mensen op en voeren gesprekken in groepjes en individueel. De straatpastor neemt afscheid van mensen die overleden zijn en organiseert in veel gevallen de uitvaart.
Het is een mooie gelegenheid om juist in deze weken in onze kerk te collecteren voor het Straatpastoraat: op 10 maart heeft het Straatpastoraat in de Johanneskerk zijn tienjarig bestaan gevierd. We wensen het Straatpastoraat én de mensen voor wie het zich inzet alle goeds.
Collectedoel 22 en 29 april: Daklozenopvang

Kwintes verzorgt in Amersfoort een dag- en een nachtopvang voor mensen die, al of niet tijdelijk, in een kwetsbare positie verkeren. De bezoekers krijgen aandacht en ondersteuning ‘op maat’. Het beleid is om daklozen zoveel mogelijk overdag en ’s nachts een plek te bieden en hen in het vizier te houden zolang dat nodig is.
De Amersfoortse kerken, waaronder de onze, hebben zich verplicht financieel bij te dragen aan de nachtopvang van Kwintes in Amersfoort. Aanbevolen, ook nu we de winter achter ons hebben.Deurcollecte in maart

De deurcollecte in maart is bestemd voor het werk van de diaconie