Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

CollectedoelenOpmerking:

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.


Collectes 15 en 22 oktober: Hospice Dôme

Hospice Dôme biedt mensen die in de terminale fase zijn onderdak en hoogwaardige
zorg. Dat gebeurt in een kleinschalige omgeving die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.  
Sinds de oprichting in 2002 vonden al meer dan 800 gasten er  een onderkomen tijdens het laatste traject van hun leven. Het hospice is gevestigd aan de Appelweg in Amersfoort.


Collectes 29 oktober en 5 november 2017: Arminius

De Jonge Remonstranten ofwel Arminius is de landelijke jongerengemeente, aangesloten bij de Remonstrantse Broederschap. Jongeren tussen de 18 en 35 zijn er gezamenlijk bezig met thema´s over leven en geloven. Er is plaats voor verschillende manieren van geloven en ieders eigen zoekende weg. Vrijheid en respect zijn essentieel.
De Jonge Remonstranten hebben geen eigen gebouw. De activiteiten van Arminius vinden overal in Nederland plaats, en soms daarbuiten, waarbij de jongeren op zoek zijn naar ‘de wereld áchter het nieuws’.

Deurcollectes in september en oktober
De collecte bij de uitgang is in de maand september, het begin van het nieuwe seizoen,  bestemd voor het werk van Kinderkring en Supertwien.  In oktober is de opbrengst van de deurcollecte voor de Johannesbrief. Vanaf november zal de Johannesbrief, tot vreugde van veel gemeenteleden, weer maandelijks en in één versie verschijnen. Dat brengt wel meer kosten met zich mee…