Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Partners Binnenstad Amersfoort

Regelmatige samenwerking is er met de andere gemeentes in de binnenstad. Dat zijn

 

De Rooms- Katholieke geloofsgemeenschap St.Franciscus Xaverius, gevestigd op ‘t Zand 31


De Oud-Katholieke parochie H. Georgius, Joris op ’t Zand, ’t Zand 13


De Lutherse Kerk Amersfoort


Amersfoort heeft ook een straatpastor: Bernadette van Dijk