Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Partnergemeente Rosslau, Duitsland


 

In de zomer van 1983, het Lutherjaar, was voor het eerst contact met onze partnergemeente Rosslau in de toenmalige DDR. Door de jaren heen hebben wij elkaar regelmatig bezocht. Voor de val van de muur was het eigenlijk alleen mogelijk om eenzijdig vanuit Amersfoort naar Rosslau te reizen, maar daarna is het contact gebleven en vandaag de dag ontmoeten we elkaar het ene jaar in Rosslau en het andere jaar in Amersfoort. Onderlinge ontmoetingen staan centraal bij deze bezoeken, maar ook wordt vaak een bezoek gebracht aan een historische, religieuze of culturele locatie in de omgeving.

 

In 2015 bracht een groep gemeenteleden uit Rosslau een bezoek aan ons. In het najaar van 2016 gaan wij weer een tegenbezoek brengen. Nog nooit mee geweest? Ga een keer mee!

Voor informatie over Rosslau, mail of bel met Hans en Ina Wels: h.wels@worldonline.nl óf telefonisch 033 4753689


.