Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Drie stromingen

De gemeenschap van de Johanneskerk bestaat uit drie stromingen. U kunt lid of vriend worden van een van de stromingen, maar ook van de hele Johanneskerkgemeenschap. Activiteiten staan altijd open voor iedereen.
____