Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Drie stromingen

De gemeenschap van de Johanneskerk bestaat uit drie stromingen. U kunt lid of vriend worden van een van de stromingen, maar ook van de hele Johanneskerkgemeenschap. Activiteiten staan altijd open voor iedereen.
____

Samenvatting onderzoek Afhaken, blijven of nieuwkomen?

Door Wouter Stronkhorst.

 

Onze oud-stagiair Wouter Stronkhorst is vorig jaar afgestudeerd aan Hogeschool Inholland met het onderzoek Afhaken, blijven of nieuwkomen? , dat in de Johanneskerk is uitgevoerd. Wouter heeft de motieven van leden en ex-leden van onze gemeente onderzocht. Hiervoor heeft hij enkele mensen uitvoerig gesproken in een zgn. kwalitatief onderzoek. Er is geen kwantitatief onderzoek gepleegd (dat zou zijn: hoeveel mensen hangen bepaalde meningen aan).  Vele van zijn bevindingen zijn interessant voor onze gemeente. Daarom willen dit graag aan iedereen ter beschikking stellen. Hier een ingekorte versie van zijn onderzoek – ontdaan van privacygevoelige informatie.

Tot eind 2017 blijft dit bericht op de website staan.

 

Hieronder een behartigenswaardig citaat:

 

“De vrije binding, de losse structuur, is een belangrijk element voor de vrijzinnigheid in het algemeen, en ook voor een geloofsgemeenschap als de Johanneskerk. Zij wordt gewaardeerd, maar geeft ook problemen. Het enigszins omfloerste, vrijzinnige karakter kan wel de nodige onzekerheden met mee zich meebrengen. … Dit samen met het (te) losse karakter en een (te) klein eigen netwerk binnen de geloofsgemeenschap heeft dan als gevolg: afhaken! Als geloofsgemeenschap moet je er primair voor zorg dragen dat je de gemeenteleden/-vrienden aan je bindt en deze binding óók onderhoudt. Dus misschien toch wel een soort van moderne dorpskerk willen zijn! Bijvoorbeeld sociale media in te zetten om de doelgroep die gewend is dit te gebruiken hierdoor te kunnen bereiken. Door niet te bezuinigen op papieren informatiedragers (maandblad), dit omdat er zoveel ouderen zijn die dit nog erg appreciëren en/of moeite hebben met de nieuwerwetse digitale uitvoeringen. Door bijvoorbeeld de kerktelefoon te (her)introduceren (of een moderne variant ervan), zodat gemeenteleden/-vrienden de dienst ook thuis kunnen volgen, eventueel met live-beelden erbij. Dit allemaal om die ander te laten weten en te laten voelen: je hoort erbij! Je hoort bij ons. Wij horen bij elkaar, en daar doen we graag moeite voor!”