Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Vriend worden?


'Geloof begint bij jezelf'; dit is een zin van de Campagne vriendenwerving Remonstranten.

 

In Amersfoort is dit een Vriendenwervingsactie van de Johanneskerk.

De Johanneskerk is een gemeenschap van allerlei mensen uit Amersfoort en omgeving, die met bezieling in vrijheid, zonder dogma's, hun zoektocht delen naar geloof, hoop en liefde, waarbij ieder zijn eigen weg mag gaan.
 


Iedereen die de kernboodschap “Geloof begint bij jezelf” onderschrijft, kan een bijdrage leveren aan onze vrijzinnige geloofsgemeenschap!


Wat we bieden:

  • Kerkdiensten met muziek, participatie van leden en bezoekers.
  • Enkele experimentele kerkdiensten per jaar.
  • Werken met beeldmateriaal: zie de activiteiten van de kunstcommissie.
  • Communicatie en openheid naar buiten toe.
  • Activiteiten zoals Ontmoetingsmiddagen en Café Zin en Zo (het laatste één maal per maand meestal op vrijdagavond; zie bij actueel).
  • Johannes-maaltijd, eveneens één maal per maand, ook op vrijdagavond.


Er zijn nog veel meer initiatieven, die gaan over zingeving en verbinding!


Iedereen kan hierover komen meepraten en is ook welkom bij door-de-weekse activiteiten.

.

Alle activiteiten staan open voor iedereen. Op zondagmorgen staat de deur open voor een kerkdienst en wordt u welkom geheten.

De leden van onze gemeente zijn aangesloten bij een van de drie stromingen. Lijkt lidmaatschap een brug te ver? U kunt ook vriend worden van de gemeente, of van één van de stromingen. Wilt u meer weten? Ga dan naar contact. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met de predikant of met een van de leden van de kerkenraad.